Al sinds 2003 bekend met het nieuwe werken.

Misschien bestond het nog wel niet, geen idee eigenlijk, maar ik beoefen hetnnieuwe werken al sinds 2003. Ik wist toen niet eens dat ik aan het “nieuwe werken” was.

In mijn tijd dat ik gedetacheerd werd bij gemeente Ede werkte ik al veelnvanuit thuis. Omdat het project waar ik aan werkte dermate uitgewerkt was dat ik precies wist wat ik moest bouwen.

Één keer in de twee weken liet ik dan zien wat ik gemaakt had en er wasnregelmatig contact via telefoon en mail hoe het er mee stond.

Natuurlijk houdt het nieuwe werken wel iets meer in dan alleen thuis werken maar het was in ieder geval een begin. Zo werkte ik thuis nooit aan één stukndoor. Tussen het werken deed ik bijvoorbeeld de strijk of keek ik zo nu en dan een serie. Op een later moment die dag werkte ik dan verder. Soms zelf totnlaat in de avond. De uren die ik moest draaien haalde ik per dag makkelijk.

Het mooie er aan was dat ik niet het gevoel had dat ik aan het werken was. Hetnwas meer een algehele invulling van de dag, met het eigenlijke werk, klusjesnen andere zaken. Meestal draaide ik meer dan 8 uur op het werk zelf, maar zonvoelde het nooit. En ook vaak pakte ik op zaterdag of zondag nog even watnspullen er bij om verder te werken.

Ook interne projecten deed ik veel al vanuit huis, waarbij ik veel contactnmomenten had via skype met de zaak.

Later toen ik gedetacheerd werd bij de ING werkte ik ook al deels via hetnNieuwe Werken zonder dat ik het wist (ook al was het een stuk minder). Iknwerkte namelijk in de trein van en naar Den Haag. Zo pakte ik al aardig watnextra werkzaamheden mee in de verloren uurtjes die ik toch maar zat te wachtenntot ik ter plaatse was.

Tegenwoordig is het “nieuwe werken” iets wat niet meer in mijn leven weg te denken is. Ook al zit ik dagelijks nog op het werk als Software Development Manager, toch werk ik thuis ‘s avonds en in het weekend ook nog vrij veel. Zelfs op vakantie pak ik regelmatig de laptop er bij om wat mail bij te werkennen wat vragen van collega’s te beantwoorden.

Met de 24 uurs economie kan dat ook bijna niet anders. En trouwens, Ik vind werken leuk! Wel moet elke dag een verrassing blijven en ik moet me vooral niet vervelen! Op mijn werk vliegen de dagen voorbij!!

Wil je meer weten over het nieuwe werken, ga dan naarnhttp://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!