Automatiseer je Gasverbruik en Kosten met Home Assistant

Automatiseer je Gasverbruik en Kosten met Home Assistant

Introductie

Heb ik je in een vorige blog laten zien hoe je de actuele gasprijs kunt ophalen, vandaag gaan we een stap verder. We koppelen deze informatie aan je daadwerkelijke gasverbruik. Zo zie je in één oogopslag wat je dagelijkse gasverbruik je kost. We gebruiken hiervoor Home Assistant en wat simpele YAML-configuraties.

Stap 1: Voorbereiding in configuration.yml

Eerst moeten we een aantal instellingen toevoegen aan onze configuration.yml-file in Home Assistant. We gaan variabelen instellen voor de btw op gas, de energiebelasting en de energieopslag. Dat doen we via vaste waarden en de input_number.

input_number:
 gas_btw:
  name: gas_btw
  initial: 1.21
  min: 0
  max: 100000
 gas_energie_belasting:
  name: gas_energie_belasting
  initial: 0.48980
  min: 0
  max: 100000
 gas_energie_opslag:
  name: gas_energie_opslag
  initial: 0.06842975207
  min: 0
  max: 100000

Wat is een Helper?

In Home Assistant staat een 'Helper' bekend als een entiteit die kan worden gebruikt om data op te slaan of om interactie te hebben met je automatiseringen. Ze fungeren als lokale variabelen binnen je Home Assistant installatie.

Stap 2: Utility Meter Helper aanmaken

We moeten nu een 'Utility Meter' Helper aanmaken. Dit is een speciaal soort Helper die het mogelijk maakt om de data van je gasverbruik over een bepaalde periode te verzamelen.

 1. Ga naar Instellingen > Helpers.

 2. Klik op + om een nieuwe Helper te maken.

 3. Kies Utility Meter.

 4. Vul de volgende gegevens in:

  • Naam: Gas verbruik dagelijks

  • Input sensor: Gas Consumption (bijvoorbeeld sensor.p1_meter_3c39e72a602e_total_gas - 3c39e72a602e is een placeholder voor je eigen gasmeter)

  • Meter reset cycle: daily

  • Meter reset offset: 0

  • Supported tariffs: Laat dit leeg.

Druk op Submit om de Helper te maken.

Stap 3: Template Sensor voor Gasverbruik en Kosten

Nu gaan we diverse Template Sensors maken die de dagelijkse kosten voor gasverbruik berekent.

# Template sensor to calculate the current gas price
- platform: template
 sensors:
  huidige_gas_prijs:
   icon_template: "mdi:gas-burner"
   friendly_name: "Huidige gasprijs"
   unit_of_measurement: "€/m³"
   # Extracts the current gas price from the REST sensor data
   value_template: >-
    {% set current_time = now().strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') %}
    {% set price = state_attr('sensor.energyzero_gas_prijs_per_dag', 'Prices') | selectattr('readingDate','eq', current_time) | map(attribute='price') | first %}
    {{ "{:,.3f}".format(price) }}

# Template sensor to calculate the all-inclusive current gas price
- platform: template
 sensors:
  huidige_gas_prijs_all_in:
   icon_template: "mdi:gas-burner"
   friendly_name: "Huidige gas prijs all-in"
   unit_of_measurement: "€/m³"
   # Calculates the all-inclusive gas price considering taxes and surcharges
   value_template: >-
    {% set current_time = now().strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') %}
    {% set price = state_attr('sensor.energyzero_gas_prijs_per_dag', 'Prices') | selectattr('readingDate','eq', current_time) | map(attribute='price') | first %}
    {% set gas_btw = states('input_number.gas_btw') | float %}
    {% set gas_energie_belasting = states('input_number.gas_energie_belasting') | float %}
    {% set gas_energie_opslag = states('input_number.gas_energie_opslag') | float %}
    {{ (( price+gas_energie_belasting+gas_energie_opslag) * gas_btw) | round(5) }}

# Template sensor to calculate gas costs per hour
- platform: template
 sensors:
  gas_kosten_uur:
   icon_template: "mdi:gas-burner"
   friendly_name: "Gas kosten per uur"
   unit_of_measurement: "€"
   # Determines the hourly gas costs based on consumption and current gas price
   value_template: >-
    {% set gas_consumption = states('sensor.gas_verbruik_per_uur') | float %}
    {% set gas_price = states('sensor.huidige_gas_prijs_all_in') | float %}
    {{ (gas_consumption * gas_price) | round(2) }}

# Template sensor to calculate gas costs for the current day
- platform: template
 sensors:
  gas_kosten_vandaag:
   icon_template: "mdi:gas-burner"
   friendly_name: "Gas kosten vandaag"
   unit_of_measurement: "€"
   # Computes the total gas cost for the current day
   value_template: >-
    {% set gas_consumption = states('sensor.gas_verbruik_dagelijks') | float %}
    {% set gas_price = states('sensor.huidige_gas_prijs_all_in') | float %}
    {{ (gas_consumption * gas_price) | round(2) }}
template:
 - sensor:
  - name: "Today's Gas Cost"
   unit_of_measurement: '€'
   state: >
     {% set gas_consumption = states('sensor.gas_verbruik_dagelijks') | float %}
     {% set gas_price = states('sensor.huidige_gas_prijs_all_in') | float %}
     {{ (gas_consumption * gas_price) | round(2) }}

Een Lovelace Card aanmaken

Tot slot gaan we een Lovelace Card aanmaken om de kosten van vandaag weer te geven. De code die je kunt gebruiken is als volgt:

type: entity
entity: sensor.today_s_gas_cost
theme: macOS Theme
state_color: false
view_layout:
 position: sidebar
icon: mdi:gas-burner
name: Gas kosten vandaag

Ga naar de Lovelace UI-editor en klik op + om een nieuwe kaart toe te voegen. Kies Handmatig en plak de bovenstaande code. Druk op Opslaan om de kaart te zien.

Gas kosten vandaag LoveLace Card

Ja je ziet het goed vandaag als weer 1,75 aan gas verstookt!

Conclusie

Nu heb je een volledig geautomatiseerd overzicht van je gasverbruik en de bijbehorende kosten. Dit helpt je niet alleen bewuster te worden van je verbruik, maar kan je ook tijdig informeren over prijsschommelingen.

Heb je vragen of loop je tegen problemen aan? Laat het me weten in de reacties!


Daar heb je het dan, een uitgebreide handleiding voor het automatiseren van je gasverbruik en kosten met Home Assistant. Hopelijk vind je dit net zo nuttig als ik!

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!