Adobe Flex Insert met PhP en Json

Tja, data laten zien is natuurlijk heel erg leuk.

Maar data muteren of inserten is nog veel leuker.

Laten we eens beginnen met het Inserten van Data. Heel simpel, gewoon 1 naam toevoegen.

Moet geen probleem zijn toch ? En dat is het ook niet.

De code van al dit moois :

Flex:

import mx.controls.Alert;
import mx.controls.TextInput;
import mx.events.PropertyChangeEvent;
import mx.events.CollectionEventKind;
import mx.events.CollectionEvent;
import mx.events.DataGridEvent;
import mx.rpc.events.ResultEvent;
import mx.collections.ArrayCollection;
import com.adobe.serialization.json.JSON;

[Bindable]
private var dataArray:ArrayCollection;

private function initDataGrid():void
{
dataArray = new ArrayCollection();
getData.send();
}

private function getPHPData(event:ResultEvent):void
{
var rawArray:Array;
var rawData:String = String(event.result);
rawArray = JSON.decode(rawData) as Array;
dataArray = new ArrayCollection(rawArray);
}

private function sendPHPData():void{
var objSend:Object = new Object();
var dataString:String
dataString = escape(dataString);
objSend.name = txtInputName.text;
sendData.send(objSend);
txtInputName.text = “”;
getData.send()
}

private function updatedDataResult(event:ResultEvent):void{
lblStatus.text = String(event.result);
}

Nerd Herder ☆ Scrum Master ☆ Jira Ninja ☆ Freeletics evangelist ☆ Photo Shooter ☆ Dad ☆ Husband ☆ Zookeeper ☆ Blogger Fit Dutch Bodies ☆ Dutch

Site Footer