Flex vervang / replacer

Heb je dat ook wel eens ? Dat je in een string iets wilt wijzigen in Adobe Flex en Actionscript  maar … hoe ?

Tja tijdens diverse werkzaamheden bij NL for Business (NL4B) had ik dat ook. Waarom bestaat er geen goede replace in Adobe Flex.

Nu wel 😉

Ik heb de volgende code gemaakt, deels vanuit andere code sites.

Zet de volgende code binnen je AS3 script of tussen <mx:script.

private function strreplace( replacewith:String, 
replace:String,
original:String ) : String {
var array:Array = original.split(replace);
return array.join(replacewith);
}

Hoe te gebruiken ? Heel simpel, replacewith is waarmee je het wilt vervangen, replace is het deel dat je wilt verangen, original… is dus het origineel.

 
var newString:String = strreplace("", " ", postal);

dus….

original = “The quick brown fox jumps over the lazy dog”;

replacewith = “yellow”;

replace = “brown”;

wordt : “The quick yellow fox jumps over the lazy dog”;

Nerd Herder ☆ Scrum Master ☆ Jira Ninja ☆ Freeletics evangelist ☆ Photo Shooter ☆ Dad ☆ Husband ☆ Zookeeper ☆ Blogger Fit Dutch Bodies ☆ Dutch

Site Footer