Het nieuwe werken, moet van twee kanten komen

Het nieuwe werken. Iets wat al ik al lang doe. Al voor dat ik überhaupt wistnwat het nieuwe werken was deed ik het al.

Ik werkte voor veel projecten al thuis. Overdag tussen de strijk door en ‘snavonds werkte ik dan ook weer wat om iets af te krijgen. Per project zo nu enndan naar de klant en diverse malen per week naar de zaak om bij te praten metncollega’s.

In de loop van de jaren heb ik dat meer en meer uitgebreid en voor mezelfnverbeterd. Zo vond ik het niet erg om zelfs tijdens de avond / weekend en janop vakantie te werken.

Maar zo kom je toch nooit meer los van je werk denk je dan? Nou ik ben het ernmee eens dat je wel een beetje work-A-holic moet zijn om het zo ver te latennkomen. Maar omdat ik een soort van GTD volg tijdens mijn dag hoef ik weinig tenblijven onthouden en blijft er weinig knagen. (Maar over GTD een andere keernmeer.) Dus laat ik het ook weer erg snel los “na” werktijd.

Maar er is natuurlijk wel iets wat heel belangrijk is om het nieuwe werken tenlaten slagen. Het moet namelijk van twee kanten komen. Als je werkgever hetnnieuwe werken niet ziet zitten dan gaat het niet werken.

De werkgever moet je een bepaalde vrijheid geven en bepaalde zelfstandigheidngunnen waardoor het nieuwe werken alleen maar kan gaan lukken.

Zo kan het voorkomen dat jij omdat het je beter uitkomt 2 avonden werktnwaardoor je 2 ochtenden niet op het werk bent. Als je dit goed regelt met jencollega’s en ze weten dat ze je wel overdag kunnen bellen om belangrijkenredenen dan kan dit heel goed. Maar als je werkgever bepaalde vaste werktijdennoverdag heeft waarbij je aanwezig moet zijn, dan is dat een redelijk probleem.

Ook met zaken zoals kloksystemen of strikte vaste werktijden gaat het nieuwenwerken niet werken. Waarschijnlijk vind je werkgever het dan geen probleem datnje ‘s avonds of in het weekend ook werkt, maar het gaat er juist om dat je eenngoede balans vindt in de werk/prive sfeer en niet dat de werkgever hiernmisbruik van maakt.

Overigens is met het nieuwe werken geen vrijheid blijheid maar een anderenmanier van werk/prive indelen. Het kan dus heel goed zijn dat je op vakantienelke dag een uurtje werkt tijdens de uurtjes dat de kids op bed liggen en datnje op de zaak wat meer eigen tijd neemt om zaken te regelen voor prive dingen.

Maar het kan ook zo zijn dat je overdag de stad in duikt om naar de kapper tengaan, kleding te kopen en en dat je ‘s avonds dat document verder uitwerkt. Jenwerkt niet alleen slimmer maar ook efficiënter en effectiever.

Het gaat er ook niet om dat je precies gaat bijhouden dat je op precies je 8nuur gaat uitkomen per dag qua werkuren (of je 40 uur per week), nee het zalnzelfs zo zijn dat je over het algemeen meer uren draait voor de zaak, maarnomdat het zo door elkaar verweven zit merk je dat niet.

Zeker in de 24 uurs maatschappij waarin we leven is het handig om het nieuwenwerken in je bedrijf te introduceren. Je zal zien dat medewerkers eerderngeneigt zijn om vaker op andere werktijden (buiten werktijden) te helpen en tenwerken.

Maar nogmaals, zonder werkgever die daar aan mee wilt werken komt het nieuwenwerken als je het wilt doen vaak van één kant en op een gegeven moment ga jendat niet volhouden.

Wil je meer weten over het nieuwe werken, ga dan naarnwerken20.nl .

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!