Notities Dag 2 Masterclass — Leading Agile Transformations

En ook dag twee is voorbij van de Masterclass — Leading AgilenTransformations van Prowareness. Zoals ik gisteren al vertelde staat het bedrijf waar ik werk aan de vooravondnvan twee grote transformaties. Ik ga proberen om het bedrijf te laten werkennmet zelf organiserende teams en het bedrijf Agile te maken.

Wat Agile is? Wat deze Masterclass inhoudt? Nou dat kunnen de heren vannProwareness veel beter uitleggen, ik deel hier alleen mijn Notities van dag 2.

Overigens zitten er best grote bedrijven bij deze Masterclass dagen : Aegon,nTransavia, KvK en Ymere.

Vandaag werd de Masterclass weer gegeven door Henk JannHuizer en Rini vannSolingen. ‘s Avonds kwamen de BroertjesnVrasDonk langs om ons in op leuke leuke manier over Agile en het Nieuwe werkennte vertellen. Het was een pittige dag van meer dan 12 uur lang (9–21:10) enngeloof me… dat levert heel wat notities op!

Let op : Dit zijn mijn notities, mijn interpretaties, mijn opgeschrevennmind-farts die tijdens de presentatie naar boven komen en voor mij belangrijknzijn (anders schrijf ik ze niet op). Als je echt wilt weten hoe je AgilenTransformations kan leiden ga dan gewoon naar de masterclass! En gebruikneventueel mijn notities als naslag werk.

Boeken kopen / Lezen

Er is een Nederlandse versie van “The Phoenix Project”!

Lezen

Pull not Push

Gebruik als team het Pull principe ipv het push principe. Het team zet samennmet de PO de sprintplanning vol en dat doet niemand anders.

Slimme tip voor presentatie

Laat mensen in een U voor de tafels zitten. Als je ze achter een tafel zetnzijn ze afgeschermd / gesloten en met andere dingen bezig (laptop voor hunnneus) en kunnen ze dicht slaan.

Als mensen zelf plaats nemen in een presentatie en U vorm opstelling zijn denmensen voorin de personen die al overtuigd zijn! De mensen recht achter in dienweten het al en de mensen in de hoeken hebben geen vertrouwen / zijn nietnovertuigd!

Iets om naar te kijken!

Lessons learned uit video:

Direct feedback krijgen is dus fijn! Je kan sneller de meest gevraagdenfeatures inbouwen, je kan sneller verbeteren en zo krijg je dus een beternproduct.

Maximize het werk dat je vooral niet hoeft te doen! Het minst waardevolle doenje dus niet!!

Je moet het afmaken! nJe hebt ritme -> afmaken -> feedback -> afmaken -> feedback

Vooral grote dingen splitsen in zo klein mogelijke blokjes / stories (probeernte werken naar 1 storypoint per story) Zo krijg je de meest waardevollenstories als eerste!

Feedback vragen zit niet in ons! Op de kleuterschool zei de juf ook niet. Werkneen paar minuutjes aan deze opdracht en kom dan even aan me vragen of je op dengoede weg bent! Nee de Juf zei : “Als je klaar bent mag je het komenninleveren!”.

Weet je het niet ?

Dat is helemaal niet erg! Maar geef toe dat je het niet weet! Ook al denk jenhet deels te weten!

Tip: Opdracht

Krijg je 15 minuten voor een opdracht? Werk er dan zo’n 5 minuten aan en vraagnom feedback! Dan heb je daarna nog zo’n minuut of 7 om het te verbeteren en afnte maken.

Agilityladder

Kijk op Agilityladder.nl.

Is de Business en IT gescheiden? Dat is ongezond! Het duurt veel te lang omnfeedback te krijgen. Probeer deze twee te mixen al is het maar voor een paarndagen per sprint.

Zorg voor Code Quality! Bij het openen van een file verbeter minimaal 1 ding.nZo worden veel geopende files heel snel veel beter.

Waar ik werk zit IT op halverwege trede 2 van de Agilityladder en de Businessnop de eerste trede.

Begin pas met meerdere teams als je aankomt bij trede 4. Je moet namelijkngoede/voorspelbare software geautomatiseerd kunnen gaan uitrollen.

Exact uitrollen

Bij Exact gaat alles (af of niet af, maar wel getest) iedere nacht live! Zenhebben een hele goede ingerichte teststraat en houden nog niet afgerondenprojecten binnen de software alleen voor intern toegankelijk. Zo kunnennkeyusers de software al wel live testen, maar de klant ziet het niet.

Weetjes

Transavia gebruikt Trello

De 10 naar Responsive Enterprises / Radical Management

 1. Klant focus => alles wat we doen is voor de klant ≠ collega
 2. Cross functional self organising teams
 3. Iterations : complex
 4. Focus op Value => Done! Value is voor klant, geen value voor klant is dus niet DONE!
 5. Radical transparancy => alles inzichtelijk ook salarissen
 6. Continues improvement => ladder omhoog
 7. Stories, questions, conversations moet manager op werkvloer doen!

(er waren er eigenlijk geen 10 )

Interne klant bestaat niet! Dat heet namelijk Collega!

Tip Teams

Ga werken met een Enabling team!

Hulp vragen hoort bij je verantwoordelijkheden!

Definition of Undone

Wat doen we nog voordat de klant het echt kan gebruiken!

Wall of Transparency!

Maak een Wall of Transparency! Daarmee laat je zien dat je als organisatienecht transparant bent!

Wat zijn de omzetten, wat zijn de salarissen, want zijn de bonussen wat kostniemand enz enz enz!

Iets om naar te kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=Pc7EVXnF2aI

Top 10 Agile Transformation misvattingen

 1. Je bent de eerste die dit doet;
 2. Impact wordt niet onderschat;
 3. Niet alle lagen zijn nodig voor Agile;
 4. Paradigma blijft het zelfde;
 5. Agile cultuur past bij corporate cultuur;
 6. Conflict manager is niet nodig;
 7. Macht blijft het zelfde;
 8. Geen aanpassing strategie of aanpak nodig;
 9. Veranderingen blijven zelfde snelheid houden;
  1. Niet complex kan in 1x;

Wel:

 • meerdere die dit al gedaan hebben;
 • enorme impact dus die ga je onderschatten;
 • zijn alle lagen zijn nodig voor Agile;
 • Macht omgooien;
 • een conflict manager (dat ben jij!);
 • anders dan corporate cultuur en past niet;
 • gaan de veranderingen sneller dan ooit;
 • complex: in kleine stukjes! Iteratief en incrementeel;

Krijg inzichten! (1)

 • Waarom?
 • Samen doen!
 • Draagvlak creëren
 • Wat betekent het voor jou
 • Meten! (70 lukt het niet!)

Impact (2)

(hier moet nog een mooi tekeningetje!)

Iedereen moet steentje bijdragen (3)

(hier moet nog een mooi tekeningetje!)

Grappig!

Een collega van mij is een typetje geworden. Namelijk de Pagina 15 type!

Pagina 15 van het boek “De kracht van Scrum” is volgens dat type namelijk DEnuitleg over Scrum. Als hij dat gelezen heeft weet hij wat Scrum inhoudt.

De organisatie waarin ik werk wilde in 1x een enorm project gaan uitschrijvennen sizen op story niveau. Hier hebben we enorm hard om gelachen. Doe je scrum?nDan weet je dus dat dit een verkeerde aanpak is.

Agile direct de kip met de gouden eieren!

Die alles in 1x oplost…. dat is het dus niet! Het gaat tijd en geld kosten.nMaar als je het goed doet dan gaat het wanneer het is doorgevoerd heel veelnopleveren!

Hoe krijg je Management zo ver?

Hoe neem je management mee?

NIET!

Voor hun is het namelijk ook een leer proces.

Dus laat die hand los en laat ze het zelf leren!

Wat kan je wel doen om het management om te krijgen?

 • Lever & lever snel
 • Vraag naar hun succes => waarom?
 • Vraag hulp! Dit kan je doen door het volgende te stellen: Ik denk dit / het lukt niet / wat kan ik doen?
 • Focus naar de toekomst
 • Toon de waarde die je levert in cijfers / waarom meten
 • Wees eerlijk over wat je niet weet
 • Laat ze het uitleggen (als ze het niet kunnen is er coaching / opleiding nodig 😉 )
 • Wacht op hulp vraag

En denk altijd! Ik ben niet verantwoordelijk voor het meenemen van hetnManagement. Dat zijn ze zelf!

Iets om naar te kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=WqmvIKge0Bo

https://www.youtube.com/watch?v=IXC11sDgktA

(zie ook video hier boven)

(hier komt weer zo’n schattige tekening)

Hoe complexer het is des te sneller moet je het doen!

Happiness Wall / Door

Hoe krijg je je groep zo ver dat ze zich betrokken voelen bij een presentatienof meeting? Hoe kan je je meeting of presentatie de volgende keer verbeteren?

Maak een Happiness muur of deur!

https://www.youtube.com/watch?v=jopq0C7dRZo

10 fouten bij transformaties

 1. Alleen belangrijke sessies gaan doen
 2. Plan heeft geen doel
 3. Geen rand voorwaarden stellen
 4. Team starten als er geen product owner is
 5. Plan gebruiken om governance ter discussie te stellen
 6. Waterval en Agile combineren

(ja ja ja het zijn er 7)

Transformatie plan => wat betekent Agile voor ons

Antwoord op burning questions => zijn er blokkades

Het gaat om toestemming en vertrouwen

Stakeholder map

Maak een plan!

Maak altijd een plan! Als je een plan hebt dan kan je er ten minste vanafnwijken! Is er geen plan dan weet je ook niet waar je heen wilt!

Executie van een Transformatie

 1. Desired output and outcome (output -> qa reports, outcome->happy stakeholders)
 2. Monitor towards output
 3. Monitor towards outcome
 4. Agility owner (CEO!!!)
 5. Simple team maturity model
 6. Share succes stories often
 7. Execute in Rhythm
 8. Use / create a war-room
 9. Use a change management framework
  1. Change gaat via de lijn! verantwoordelijke lijn management

Vertel ze vooraf niet hoe het moet! Laat ze bewust onbekwaam! Laat ze zelfndenken! Als ze er niet uitkomen stap jij in en vertel je hoe het moet!

Gebruik de Scrum Unofficial checklist!

Organiseer Gembo dagen

Laat management mee lopen op de werkvloer! Laat diverse teams bij elkaar overnde werkvloer mee kijken!

Hoe gaat het?

Laat de Agility Owner (CEO) elke 2 weken vertellen hoe het gaat met dentransformatie! Hoe ver zijn we? We (het bedrijf) willen weten hoe het gaat!

Iets om naar te kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=UUddgE8rI0E

Maak een Smell-O-Meter! Dan weet je hoe je personeel het vindt op denwerkvloer!

Iets om naar te kijken!

https://vimeo.com/85490944

Scribbles

Guild unconferences nSpotify blog about failures nToyota Kata

Als ik later groot ben wil ik …. worden

Vertel iets leuks over jezelf (niet werk gerelateerd) zoals: nIk heb 2 vrouwen, ik zit vaak op Second love, ik heb een koe in de tuin, iknmoet huilen bij het journaal enz.

Het nieuwe werken en Scrum

Werk je thuis? Dan bel je in bij Daily Standup! We willen van jou horen wat jenhebt gedaan enz!

Samen ben je eind verantwoordelijk, dus ook al zit je thuis! je dient nognsteeds je verantwoording te nemen!

Positief benaderen

Positive Reinforcement

 • Positive Reinforcement => aanmoedigen, belonen, complimenteren
 • Negative Reinforcement => dwingen
 • Punishment => straffen
 • Penalty

Positieve zaken worden ook te vaak genegeerd!!!

Moet je straffen? Zeg dan niets positiefs! Pas later wanneer je iets positiefsnziet complimenteer dan!

Negatief?

Hou het negatieve bij je zelf, spiegel het niet op de ander als er iets aan denhand is! Vorm een mening / uit je in een mening.

Zeg : “het geeft me geen vertrouwen wanneer je steeds te laat komt” ipv “ Iknheb geen vertrouwen in jou!”

Netflix!

Nee, we gaan niet weer een filmpje kijken! Netflix heeft een mooienpresentatie over Culture! Het zijn wel 130nslides!

Wat als we niet Agile worden?

Als we niet Agile worden gaan het allemaal naar de klote! Want alle anderenbedrijven worden wel allemaal agile!

Plaatjes!

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!