Dus je wilt eindelijke een veilige WordPress omgeving! Je hebt netjes eenncertificaat aangevraagd! Via Comodo of Letsencrypt. Je hebt alle servernaanpassingen gedaan, en dan is het eindelijk tijd om WordPress om te zetten.

En voor je het weet… is alles kapot!n

SSL voor een veilige site en voor Google

Met de campagne HTTPS everywhere heeft Google wat maanden terug de stap gezetndoor de Google diensten te beveiligenvia https. Ze moedigen het gebruik vannHTTPS al enkele jaren aan om het internet veiliger te maken. En nu is het tijdndat jij het ook gaat doen want Google gaat https meewegen in de ranking.

Dus je hebt het certificaat aangevraagd en op de server gezet. Je hebt denvolgende stappen gevolgd om je site te “verplaatsen”.

 • wp-login.php kan gebruikt worden om de urls aan te passen
 • n

  open de fite en zoek de regel

  nn

  require( dirname(FILE) . ‘/wp-load.php’ );

  n

 • n

  voeg de volgende regels toe.

  nn

  //FIXME: do comment/remove these hack lines. (once the database is updated)
  nupdate_option(‘siteurl’, ‘http://your.domain.name/the/path’ );
  nupdate_option(‘home’, ‘http://your.domain.name/the/path’ );

  n

 • sla het bestand op

Je haast je naar de site en voor je het weet zit je tegen een wit of grijsnscherm te kijken met de volgende tekst

This webpage has a redirect loop

Okay…. en nu?

Oplossing Too Many Redirects WordPress

Heel internet heb je al afgezocht, en niemand komt met een werkende oplossingnlijkt het!

Alle plugins uitgezet, werkte niet.
nNogmaals alle aanpassingen doorgelopen, werkte niet!

Pas als je het weer terug hebt gezet lijkt je site weer te werken!

Maar je wilt HTTPS!!

Eigenlijk kan je het geheel niet oplossen met het aanpassen van WordPress.nWaarschijnlijk is jou server zo geconfigureerd dat het werkt met bijvoorbeeldneen caching server er voor of een loadbalancer. Hierdoor snapt WordPress nietnof je nu wel of niet HTTPS zit.

Het kan verholpen worden door de volgende regels toe te voegen aan jenconfig.php bestand.

1n2n3n4n
if ( (isset($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_PORT’] ) && ( ‘443’ == $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_PORT’] )) n || (isset($_SERVER[‘HTTP_CF_VISITOR’]) && $_SERVER[‘HTTP_CF_VISITOR’] == ‘{“scheme”:”https”}’)) { n $_SERVER[‘HTTPS’] = ‘on’; n}n

Daarna kan je of in WordPress de URL aanpassen zoals je al eerder gedaan hebtnof de volgende regels toe te voegen (pas even joudomein.nl aan in jou echtendomein naam, met of zonder www!)

1n2n
define(‘WP_HOME’,’https://joudomein.nl'); ndefine(‘WP_SITEURL’,’https://joudomein.nl'); n

Als je daarna ook nog even de volgende regels in je HTACCESS aanpast dannworden alle urls netjes met een 301 verwezen naar de https variant. Dat vindnGoogle wel zo fijn!

.htaccess

1n2n3n4n5n
# BEGIN Force http to https nRewriteEngine On nRewriteCond {f9ca5854a3960c2bc59c8358bead0d5a638281846cf7d370e9f599c02835d945}{HTTPS} !=on nRewriteRule ^(.*) https://{f9ca5854a3960c2bc59c8358bead0d5a638281846cf7d370e9f599c02835d945}{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L] n# END Force http to httpsn

En als het goed is heb je nu een werkende wordpress met https!!

Foto door: Pixabay Source: pixabay.com

** ps: heb je goed gekeken naar deze pagina? Er klopt iets niet! Eeuwigenroem voor de eerste die het ziet!**