Visualiseer de Gas prijs in Home Assistant met Lovelace

Visualiseer de Gas prijs in Home Assistant met Lovelace

Introductie

In een eerder artikel liet ik zien hoe je met de Energiezero API de dagelijkse gasprijzen kon integreren in Home Assistant. Daarbij hebben we deze data opgeslagen via het configuration.yml-bestand, inclusief btw, energiebelasting, en energieopslag. Vandaag gaan we een stap verder en leer ik je hoe je deze gegevens kunt gebruiken om ze te visualiseren in een Lovelace-dashboard. We doen dit op twee manieren:

 1. Met een entity card die de huidige inkoopprijs toont.

 2. Met een entity card die de huidige all-in prijs toont.

Aanpassing in configuration.yml

Voordat we verdergaan, moet je een kleine aanpassing maken in het configuration.yml-bestand. Deze aanpassing zorgt ervoor dat je de actuele gasprijs, zowel inclusief als exclusief belasting en opslag, kunt ophalen.

Code toevoegen aan configuration.yml

Als je nog geen template node hebt in je configuration.yml, maak deze dan aan en voeg de volgende code toe:

template:
 - sensor:
   - name: "Huidige gas prijs inkoop"
    unit_of_measurement: "€/m3"
    state: >
      {% set current_time = now().strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') %}
      {% set price = state_attr('sensor.energyzero_prijzen', 'Prices') | selectattr('readingDate','eq', current_time) | map(attribute='price') | first %}
      {{ "{:,.3f}".format(price) }}
 - sensor:
   - name: "Huidige gas prijs all-in"
    unit_of_measurement: "€/m3"
    state: >
      {% set current_time = now().strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') %}
      {% set price = state_attr('sensor.energyzero_prijzen', 'Prices') | selectattr('readingDate','eq', current_time) | map(attribute='price') | first %}
      {% set gas_btw = states('input_number.gas_btw') | float %}
      {% set gas_energie_belasting = states('input_number.gas_energie_belasting') | float %}
      {% set gas_energie_opslag = states('input_number.gas_energie_opslag') | float %}
      {{ (( price+gas_energie_belasting+gas_energie_opslag) * gas_btw) | round(5) }}

Uitleg Code

Laten we de code stap voor stap doornemen:

 • template: Hiermee geef je aan dat je een sensor wilt aanmaken op basis van een template.

 • sensor: Dit is het type entiteit dat je wilt maken.

 • name: De naam van de sensor.

 • unit_of_measurement: De eenheid van de sensor.

 • state: De Jinja2 code om de staat van de sensor te berekenen.

De code inde state doet het volgende:

 1. Het haalt de huidige datum tijd op.

 2. Het zoekt de overeenkomstige gasprijs op uit de sensor 'sensor.energyzero_prijzen'.

 3. Laat de inkoop prijs zien of het berekent de totale prijs, inclusief belastingen en opslag, voor de "all-in" sensor.

Nadat je de code hebt toegevoegd, sla je het configuration.yml bestand op en herstart je Home Assistant of laad je de config opnieuw.

Lovelace Dashboard Aanpassen

Entiteit voor Huidige Inkoopprijs

Ga naar het dashboard en kies voor edit. Voeg een "Card" toe en scroll naar beneden tot je "Handmatig" ziet staan. Voeg dan de volgende YAML-code toe:

type: entity
entity: sensor.huidige_gas_prijs_inkoop
state_color: false
view_layout:
 position: sidebar

Uitleg

 • type: entity: Dit betekent dat je een standaard entiteitskaart wilt gebruiken.

 • entity: Dit is de naam van de sensor die je wilt tonen.

 • state_color: false: Dit zorgt ervoor dat de kaart geen kleur krijgt op basis van de status.

 • view_layout: position: sidebar: Dit positioneert de kaart in de zijbalk.

Entiteit voor Huidige All-in Prijs

Voor de all-in prijs is de YAML-code bijna identiek:

type: entity
entity: sensor.huidige_gas_prijs_all_in
state_color: false
view_layout:
 position: sidebar

Het enige verschil is dat je de sensor sensor.huidige_gas_prijs_all_in kiest, die de totale prijs inclusief belastingen en heffingen toont.

Conclusie

Met een paar regels code en wat creativiteit heb je nu een real-time overzicht van je gasprijzen, rechtstreeks in je Home Assistant dashboard. Of je nu inzicht wilt in je inkoopprijzen of een all-in prijs wilt zien, met deze gids kun je het allemaal doen. Nu is het aan jou om deze informatie te gebruiken om je energiekosten te optimaliseren. Veel plezier met het tweaken van je Home Assistant setup!

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!