Windmolens - De verborgen kosten van zogenaamde groene energie

Windenergie wordt vaak gezien als een van de belangrijkste oplossingen voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het aanpakken van de klimaatverandering. Maar wat als de groene belofte van windmolens niet zo groen is als we denken? In deze blogpost zal ik de verborgen kosten van windenergie onderzoeken, zowel op land als op zee, en de vele milieu- en sociale gevolgen die ermee gepaard gaan.

De mijnbouw en productie van windmolens

De productie van windmolens vereist verschillende zeldzame aardmetalen en mineralen, zoals neodymium en dysprosium. Deze metalen worden vaak gewonnen in landen met een zwakke milieuregelgeving, wat leidt tot ernstige vervuiling en habitatverlies. Bovendien zijn veel windmolens gemaakt in China, waar steenkoolcentrales een aanzienlijk deel van de energie leveren die nodig is om ze te produceren. Dit betekent dat de productie van windmolens indirect bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.

Transport en installatie

Windmolens worden doorgaans per schip en vrachtwagen vervoerd naar de locaties waar ze zullen worden geïnstalleerd. Deze transportmethoden zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals diesel, wat betekent dat de installatie van windmolens indirect bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kunnen de installatieprocessen op zee en op land aanzienlijke milieuschade veroorzaken. Op land moeten vaak grote delen van de natuur worden opgeofferd om plaats te maken voor windmolenparken. In zee zijn er ook veel boten bij betrokken die op diesel varen, wat bijdraagt aan de milieuvervuiling.

Ontbossing en materiaalgebruik

De wieken van windmolens zijn gemaakt van een combinatie van kunststoffen en hout uit het Amazonegebied. Dit betekent dat er bossen worden gekapt om plaats te maken voor de productie van windmolens, wat leidt tot verlies van biodiversiteit en het vrijkomen van broeikasgassen. Bovendien veroorzaken windmolens tijdens het gebruik veel afval, waaronder microplastics en stukjes verf die in het milieu terechtkomen.

Het verstoren van de natuur en het leven op land en op de zeebodem door windmolens

Naast de eerder genoemde milieu-impact van windmolens, zijn er ook andere gevolgen voor het leven op land en op de zeebodem die niet over het hoofd gezien mogen worden. Windmolens kunnen zowel directe als indirecte effecten hebben op de ecosystemen waarin ze worden geplaatst.

Verstoring van het leven op land

Windmolens op land kunnen een aanzienlijke impact hebben op lokale ecosystemen en dieren in het wild. De bouw van windmolenparken kan leiden tot het verlies van habitat en fragmentatie, wat op zijn beurt kan leiden tot een afname van de biodiversiteit. Bovendien kunnen windmolens een bedreiging vormen voor vliegende dieren zoals vogels en vleermuizen. Deze dieren kunnen in botsing komen met de draaiende wieken of gedesoriënteerd raken door de geluiden en trillingen die door windmolens worden geproduceerd.

Verstoring van het leven op de zeebodem

Bij de bouw van offshore windmolenparken wordt de zeebodem verstoord, wat kan leiden tot schade aan mariene habitats en gevolgen voor de biodiversiteit. Tijdens het bouwproces kunnen onderwatergeluiden en trillingen ook een impact hebben op zeedieren, zoals vissen en zeezoogdieren. Deze geluiden kunnen hun communicatie, navigatie en voortplantingsgedrag verstoren.

Daarnaast kunnen offshore windmolenparken ook invloed hebben op de migratiepatronen van sommige zeedieren. Bijvoorbeeld, het plaatsen van windmolens in belangrijke migratieroutes kan het moeilijker maken voor dieren om hun gebruikelijke voedselbronnen of paarplaatsen te bereiken.

Eind van de levensduur en afvalverwerking

Windmolens hebben een geschatte levensduur van ongeveer 20 jaar. Aan het einde van hun levensduur moeten ze worden gedemonteerd en getransporteerd naar afvalverwerkingsfaciliteiten. Dit transport en de verwerking van de wieken, vaak door verbranding, leidt tot verdere uitstoot van broeikasgassen en milieuvervuiling.

Headwind"21

In de documentaire HeadWind"21 wordt pas echt duidelijk hoe vervuilend windmolens zijn. Een must see als je het mij vraagt om te zien dat er geen sprake is van een groene energie oplossing maar eerder van een zeer prijzige milieuramp!

Conclusie

Hoewel windenergie op het eerste gezicht een veelbelovende oplossing lijkt voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zijner veel verborgen kosten en zeer grote natuur negatieve gevolgen die in overweging moeten worden genomen. Van de mijnbouw en productie tot het transport en de installatie, de ontbossing en het materiaalgebruik, en uiteindelijk de afvalverwerking, zijn er tal van milieuproblemen verbonden aan windenergie. Die er dus voor zorgen dat deze zogenaamde groene energie eigenlijk een milieu ramp is waar niemand het over wil hebben.

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!