De Elektrische Revolutie: Hoe Nederland Rolt naar een Duurzamere Toekomst

De Elektrische Revolutie: Hoe Nederland Rolt naar een Duurzamere Toekomst

Van Benzine naar kWh

Hallo vandaag wil ik het met je hebben over de opwindende en cruciale transitie die Nederland doormaakt in de wereld van de mobiliteit: de overstap van benzine- en dieselauto's naar elektrische voertuigen (EV's). Het is een onderwerp dat mij, als iemand die gepassioneerd is over duurzaamheid, energie en technologie, enorm boeit. Laten we samen duiken in deze fascinerende wereld van kilowattuur (kWh), duurzame energiebronnen en de toekomst van onze mobiliteit.

Van Benzine naar Kilowattuur

De overstap van benzine naar elektriciteit in voertuigen is niet alleen een verandering van brandstof; het is een radicale transformatie in hoe we energie gebruiken en waarderen. Wist je bijvoorbeeld dat 1 kWh elektriciteit equivalent is aan ongeveer 0.112 liter benzine? Deze vergelijking is fascinerend, want het toont de efficiëntie van elektrische auto's in vergelijking met traditionele auto's.

Om de energiedichtheid van een brandstof zoals benzine te berekenen, moet je de hoeveelheid energie weten die een bepaalde hoeveelheid van die brandstof bevat. Energie-inhoud wordt gewoonlijk uitgedrukt in joules (J) of kilojoules (kJ), terwijl de hoeveelheid brandstof wordt gemeten in massa (kilogrammen) of volume (liters). Energie-inhoud in kWh is ook gebruikelijk, vooral bij vergelijkingen met elektrische energie.

Formule voor Energie-inhoud in kWh/Liter

De formule voor het berekenen van de energiedichtheid in termen van kWh per liter is:

$$\text{Energie-inhoud (kWh/liter)} = \frac{\text{Totale energie-inhoud (kWh)}}{\text{Volume (liter)}}$$

Voor Benzine

Benzine heeft een typische energie-inhoud van ongeveer 32 MJ per liter. Om dit om te zetten naar kWh, gebruiken we de conversiefactor waarbij 1 kWh gelijk is aan 3,6 MJ:

$$\text{Energie-inhoud benzine (kWh/liter)} = \frac{32 \text{ MJ/liter}}{3,6 \text{ MJ/kWh}}$$

Laten we deze berekening uitvoeren.

De energie-inhoud van benzine is ongeveer 8,89 kWh per liter. Dit is berekend door de typische energie-inhoud van benzine, 32 MJ per liter, om te zetten naar kilowattuur, waarbij we gebruikmaken van de conversiefactor dat 1 kWh gelijk is aan 3,6 MJ. Dit geeft ons een nauwkeurige maatstaf van de energiedichtheid van benzine, wat handig is bij het vergelijken met de energie-efficiëntie van elektrische voertuigen.

Als je dus 14 kWh nodig hebt, zou je in een benzineauto ongeveer 1,57 liter benzine verbruiken. Dat zet echt dingen in perspectief, vind je niet?

Hoeveel Stroom Hebben We Nodig?

Als we kijken naar de totale afstand die Nederlandse auto's jaarlijks afleggen (zo'n 114,3 miljard kilometer in 2022), en we passen het gemiddelde verbruik van een elektrische auto toe (laten we zeggen 17,5 kWh per 100 km), dan praten we over een enorme hoeveelheid stroom: 20.003 TeraWattuur! Dat is gigantisch en zet echt de schaal van deze transitie in perspectief.

Natuurlijk, het toevoegen van tabellen kan het artikel verrijken en de informatie toegankelijker maken. Hieronder geef ik een beschrijving van twee tabellen die je kunt gebruiken:

Tabel 1: Kilometers naar kWh en Benzine Equivalent

Deze tabel laat zien hoeveel kWh een elektrische auto zou verbruiken voor verschillende afstanden (5.000, 10.000, 15.000, 20.000 km) en wat het equivalent in liters benzine zou zijn. Dit is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 17,5 kWh per 100 km voor een elektrische auto en een energie-equivalent van 8,9 kWh per liter benzine.

KilometerskWhLiter Benzine
5,000875.098.31
10,0001,750.0196.63
15,0002,625.0294.94
20,0003,500.0393.26

Tabel 2: Elektrische Voertuigen in Nederland - Jaarlijks kWh Verbruik

Deze tabel geeft een overzicht van het totale jaarlijkse kWh-verbruik van alle elektrische auto's in Nederland, uitgaande van 384.000 elektrische auto's die elk gemiddeld 11.000 km per jaar afleggen, met een verbruik van 17,5 kWh per 100 km.

Aantal EV'sJaarlijkse km per EVTotaal kWh Verbruik (Jaarlijks)
384.00011.000739.200.000

Hoe te lezen:

  • Tabel 1: Kies een afstand in de eerste kolom om het verwachte kWh-verbruik en het equivalent in benzine te zien.

  • Tabel 2: Geeft een samenvattend beeld van het totale energieverbruik van alle elektrische auto's in Nederland op jaarbasis.

Deze tabellen helpen om de omvang van de energietransitie in Nederland te visualiseren en geven een duidelijk beeld van de impact van de overstap naar elektrische voertuigen.

De Uitdaging van Groene Energieproductie

Met 384.000 elektrische auto's in Nederland, en als elk daarvan gemiddeld 11.000 km per jaar rijdt, verbruiken deze auto's samen ~740.000.000 kWh. Dit staat gelijk aan 740.000 megawatt aan jaar verbruik.

Maar waar komt al deze elektriciteit vandaan? Dit brengt ons bij een essentieel punt: de noodzaak van groene energieproductie.

Windmolens en Zonnepanelen: De Sleutel tot Succes

Om deze enorme elektriciteitsbehoefte op te vangen, moeten we onze capaciteit voor het opwekken van duurzame energie drastisch uitbreiden. Windmolens en zonnepanelen zijn hierbij cruciaal. Maar er zijn uitdagingen: wat doen we als de zon niet schijnt en de wind niet waait?

Diversificatie van Energiebronnen

De oplossing ligt in de diversificatie van onze energiebronnen. Naast zon en wind moeten we kijken naar andere duurzame methoden zoals waterkracht, geothermische energie, en misschien zelfs kernenergie als overbrugging. Ook energieopslag in bijvoorbeeld batterijen wordt steeds belangrijker.

Kernenergie een oplossing

Omdat het niet alleen blijft bij de personen auto's, maar ook de bestelbusjes, vrachtwagens en wellicht ook schepen en vliegtuigen gaan we het niet redden met de energie van zon en wind alleen. Je hebt daar nog een stabiele energie factor bij nodig. Een stabiele energie zoals Kern Energie.

De kerncentrale in Borsele heeft een vermogen van ongeveer 485 megawatt (MW) wat gelijk staat aan 0,485 gigawatt.

In basis zou je dus slechts een deel van de capaciteit van een kerncentrale zoals die in Borsele nodig hebben als je het persoonsvervoer alleen rekent met daarbij wind en zon energie.

Wellicht is nu je eerste gedachte, dus dit moeten we zonder kernenergie kunnen.

Ja voor persoonsvervoer wellicht wel ja.

Echter als je alle andere vervoersmiddelen ook op stroom wilt laten rijden vliegen en varen dan kost dat per jaar ~294 miljard kWh / 33.561.644 MW (ofwel ongeveer 33,6 GW).

En dan kom je er snel achter dat zoveel stroom niet alleen door zon en wind energie kan komen en we het zelfs niet gaan redden met twee extra kerncentrales er bij in Nederland.

Conclusie: Een Spannende, Maar Uitdagende Weg Vooruit

De weg naar volledige elektrificatie van ons wagenpark is zowel spannend als uitdagend. We staan aan de vooravond van een grote verandering, een die vraagt om innovatie, investeringen en vooral samenwerking. Als we dit slim aanpakken, kunnen we niet alleen onze CO2-uitstoot verminderen, maar ook een voorbeeld stellen voor de rest van de wereld.

Laten we samen rijden naar een groenere, duurzamere toekomst!


#ElektrischeAuto #Duurzaamheid #EnergieTransitie

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!