Ga muiten binnen het bedrijf en vraag daarna om vergeving!

Dus je hebt een geweldig idee? Maar je baas vindt het helemaal niks?

Misschien moet je eens een keer doen wat jij denkt dat goed is voor hetnbedrijf.

De meeste goede ideeën komen niet uit de koker van je baas, maar juist van hetnpersoneel op de werkvloer.

Maar helaas wil een baas niet altijd luisteren naar wat je te zeggen hebt enndan is het tijd om een muiterij te beginnen.

Een muiterij is een opstand van soldaten of van schepelingen.

Okay, misschien moet je geen echte muiterij binnen je bedrijf gaan houden,nmaar een beetje kan geen kwaad.

In mijn loopbaan ben ik vaak tegen een manager, directielid of baas aangelopenndie niet naar me wilde luisteren. Dat hoeft natuurlijk ook niet, maar als iknof een personeelslid aankomt met een goed idee, is het wellicht wel verstandignom eens te luisteren.

Er zijn heel veel grote bedrijven die niet groot zijn geworden door denmanagers die ze in dienst hadden, maar juist door het personeel op denwerkvloer. De mooiste ideeën bij Apple, Google of Microsoft worden nietnbedacht door Managers maar juist door het personeel onder de manager.

Zelfs Google heeft ingezien dat je personeelsleden tijd moet geven om hunneigen ideeën uit te werken en geeft daarom iedere medewerker 20 van zijnnwerktijd per week tijd om hieraan te werken. Het wordt zelfs nog beter. Googlendenkt doordat je aan eigen ideeën werkt dat het niet alleen beter wordt in jendagelijkse werk, maar ook harder gaat werken!

Ik ben op een DevOps bijeenkomst wel eens tegen een groepje developersnaangelopen waarvan hun manager niet wilde dat ze unit-test schreven. “Kostnveel te veel tijd!”, was wat ze te horen kregen.

Hun vraag aan mij was hoe ze hun manager konden overtuigen dat ze dit juistnWEL moesten gaan doen. Ik heb hun toen verteld dat ze dit niet ging lukken. Ernis maar één manier om een manager te overtuigen en dat is het door te latennzien.

Ik heb ze dus voorgesteld dat ze dit gewoon moesten gaan doen, ofwel doorntaken / stories enz qua tijd langer in te plannen (zonder er bij te noemen datnhet voor unit-tests schrijven is. Of wel ze moesten voor een hele grote storynin hun eigen tijd de unit tests schrijven.

Later liet de Team Lead me weten dat ze tijdens de sprints voldoende tijdnhielden (verborgen tijd) om de unit-tests te schrijven. Toen een paar sprintsnverder de Manager kwam vragen waarom er plots veel minder tijd geschreven werdnop testen en waarom er minder rework was, vertelden ze wat ze gedaan hadden.

In eerste instantie was de manager niet blij! Ze hadden dus dure tijd verbrandnaan het schrijven van Unit-tests. Echter toen ze lieten zien wat voor tijd zennu bespaarden en hoe veel bugs er vooraf livegang (ipv na livegang) gefixtnwaren, kon de manager het wel waarderen en was het vanaf dat moment geennprobleem meer om unit-tests te schrijven.

Dus…… heb je een goed idee? En krijg je geen tijd? Ga het gewoon doen! Gaatnhet fout, kan je altijd om vergeving vragen. En tja, als je ontslagen wordtndan kan je gelijk naar een baas die wel een luisterend oor heeft, en snapt datngoede ideeën van iedereen kunnen komen.

*Foto is van foto van Nicolas Raymond

Lees ook eens : GetnFired van Scott Case

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!