Het nieuwe werken, a way of living!

Toen ik een paar dagen geleden de blog post “Het nieuwe werken moet van tweenkanten komen” schreef waren er diverse mensen die mij vroegen: “dus het nieuwenwerken is vooral thuis werken”.

Hmmm…. sorry dat ik wellicht met mijn verhaal die indruk gaf. Ja het is ondernandere ook niet op de zaak werken. Ik zeg niet op de zaak want je kan overalnwerken en niet alleen thuis. Het kan ook op het strand of in een restaurant ofnop vakantie.

Maar het nieuwe werken is natuurlijk meer dan dat. Ik vind het zelf ook jammerndat het “het nieuwe werken” heet want het is namelijk veel meer dan dat.

Ik zelf vind het meer “A new way of living!”
nDefinitie “Het nieuwe werken” ( Dik Bijl 2007 )

“Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in deninformatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting ennbestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysiekenwerkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en nietnte vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.”

Nou, wordt er niet echt duidelijker op toch?

Microsoft heeft ook zijn eigenndefinitie.

Het Nieuwe Werken is een integrale aanpak van zowel de fysieke, virtuelenals mentale werkomgeving.

Maar ze hebben het allemaal over werken, hoe je beter je werk kan doen, ofnwanneer je je werk kan doen of waar je je werk kan doen.

Maar wat de meeste van deze definities vergeten is het menselijke aspect.

Eigenlijk ben ik het nog het meeste eens met de uitleg van Robin vannKoppen.

Het nieuwe werken is wat mij betreft kortweg te omschrijven alsnmedewerkers in staat stellen zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie zenwerken.

Niet alleen de digitale werkplek moet hier voor gereed zijn maar ook denwerknemer moet er klaar voor zijn. En wat te denken over het gezin waarin ditnzich gaat afspelen.

Zijn die er wel klaar voor dat er een gezinslid zijn werk mee naar huis neemt.nOf ‘s avonds werkt of in het weekend of tijdens de vakantie.

Het is dus heel belangrijk dat deze manier van werken dus ook is doorgedrongenn/ aan is gekomen bij de werknemer en het gezin.

Het is dus niet zo zeer alleen een nieuwe manier van werken, het is meer eennnieuwe manier van leven “a new way of living!”.

Het werk en het leven wordt een door elkaar lopend geheel. Het is daarbij nietnalleen belangrijk dat alle technische aspecten er klaar voor zijn maar JIJnook.

Het lijkt in het begin nogal een impact te hebben op je “buiten het werk”nleven, maar als je het goed inricht is het juist een veel betere manier om tenwerken. Je hoeft bijvoorbeeld niet elke dag uren in de file te staan.

Die tijd heb je dus over en kan je gebruiken om thuis iets anders te doen ofnom dat extra werk af te maken waar je anders geen tijd voor had op de zaak.

Tussen de middag kan je gewoon je kinderen van school halen en met ze etennwaarna je ze weer naar school brengt. Daarna kan je verder met jenwerkzaamheden.

Wil je meer weten over het “Nieuwe werken” kijk dan eens op de volgende sites:

[Álles over Het Nieuwe Werken (HNW) | Werken20.nl
n _Lees alles over Het Nieuwe Werken. Meer dan 1200 blogs, nieuws en cases overnHet Nieuwe Werken. Stel vragen en deel uw…_nwww.werken20.nl](http://www.werken20.nl/ "werken20.nl")

365 dagen zomer

Microsoft

Bedrijven die “het nieuwe werken” doen

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!