Wat levert een warmtepomp op

Maar liefst 5 kWh aan warmte

Is een warmtepomp nou echt efficiënt? En is het echt veel goedkoper en duurzamer dan Gas?

Daar is helaas geen recht-toe-recht-aan antwoord op.

Daarvoor zullen we eerst wat berekeningen moeten doen en zijn er nogal wat woning factoren waar je ook rekening mee moet houden.

Berekening verbruik warmtepomp

De opbrengst van een warmtepomp berekenen door de gasbesparing en het extra elektriciteitsverbruik te corrigeren. Gas geeft in verhouding tot een kilowattuur 9 keer meer energie. De opbrengst van een warmtepomp (in energie) berekenen je als volgt:

(Gasbesparing x 9) / COP

Dus stel je verbruikt 1400 m3 aan gas en de COP waarde is 5 (zie verder op)

Dan het verbruik van de warmtepomp waarschijnlijk:

(1400*9)/5 = 2520 kWh

Wat is COP

De meest gebruikte waarde om het rendement van een warmtepomp uit te drukken is de COP (Coefficient of Performance) waarde. Deze waarde geeft het verschil aan tussen de opgewerkte warmte en de gebruikte energie. Hoe hoger de COP waarde, hoe zuiniger de warmtepomp werkt. Je kan de COP waarde van een warmtepomp berekenen deze volgende formule:

Geleverde warmte in kWh / elektriciteitsverbruik in kWh = COP waarde

Dus stel, je hebt 12.900 warmte in kWh nodig (das minimaal voor een doorsnee huis) en je kWh verbruik is 2500 dan:

12.900/2500 = 5,16

Het gemiddelde van een COP waarde van de warmtepomp is tussen de 4 en 6. Vermenigvuldig de COP waarde met 100 voor het rendement. Een warmtepomp met een COP geschatte waarde van 4 tot 6 heeft dus een rendement van 400% tot 600%.

COP is geen SCOP!

In Nederland hebben we een redelijk grillig klimaat. De ene dag vallen de mussen dood van het dak. De andere dag ligt de vorst op de loer.

Tot een graad of 4 kunnen de meeste warmtepompen redelijk tot zeer efficiënt werken. Echter zodra de temperatuur richting de 0 gaat wordt het steeds moeilijke om efficiënt warmte te onttrekken uit de buitenlucht.

De SCOP-waarde is stukken nauwkeuriger dan de bovenstaande COP waarde. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) waarde meet de gemiddelde efficiëntie (COP) van een warmtepomp over een geheel jaar. Dit geeft een veel realistischer beeld van het rendement omdat dan ook echt alle seizoenen meegenomen worden in de berekening. En in een warm land is het rendement van een warmtepomp dus logischerwijs hoger dan in koud land.

En dat kan zelfs per provincie anders zijn. Zeeland, met een mild zeeklimaat kan een hele andere SCOP hebben dan Limburg waar het zowel extreem warm als heel koud kan zijn.

Om het echte rendement te meten en je echte verbruik te kunnen inschatten moet je dus eigenlijk gebruik maken van de SCOP.

Echter, de meest betrouwbare meting is wanneer de warmtepomp er hangt en je er een verbruiksmeter tussen hangt. Dan kan je na 1 jaar precies zien wat het verbruik is.

Staar je daarom niet blind om een COP waarde van bijvoorbeeld 5, want dat zou in jou geval waar jij woont en hoe het weer dat jaar is wel eens 4 of zelfs nog later 3 kunnen zijn.

In dat geval bij een gasverbruik van 1400

(1400*9)/3 = 4200 kWh !!!!

Isolatie

Als laatste en niet geheel onbelangrijke speelt isolatie een grote factor op de efficiënte werking van een warmtepomp.

Bij onvoldoende isolatie zal een warmtepomp uw huis nooit voldoende kunnen verwarmen.

In een volgend artikel bespreek ik wat er nodig is voor een succesvolle overstap naar een warmtepomp.

Did you find this article valuable?

Support Theo van der Sluijs Blog by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!